Barcamp loading
Barcamp loading

օր/ժամ

31 մայիսի, 2015 / 10:00

սենյակ

Մեծ դահլիճ 106E

լեզու

English

տևողություն

480ր

թեմաներ / թեգեր

UX

նկարագրություն

UI/UX Workshop | Data verification | Ինչպես ձախողել ձեր հաջորդ startup-ը | The Joys and Challenges of Digital Storytelling in the South Caucasus | Online broadcast and chronics