Barcamp loading
Barcamp loading

Հետբարքեմփյան մտորումներ Գովազդի և Բարքեմփի անօրինական ամուսնության մասին

Նախ եկեք հասկանանք ինչ է նշանակում “գովազդ”. Գովազդը, նույն ինքը ռեկլամարը ունի շատ տարբեր բացատրություններ և սահմանումներ, օրինակ` գովազդը ցանկացած ձևով և միջոցներով տարածվող ինֆորմացիան է, որը հասցեավորված է ինչ-որ մարդկային զանգվածի և գովազդվող օբյեկտի վրա ուշադրության գրավելու, նրա նկատմամբ հետաքրքրություն ձևավորելու ու պահպանելու, շուկայում այն առաջխաղացնելու նպատակ է հետապնդում: