Barcamp loading
Barcamp loading

Barcampevn11 Day 2 , presentations

#barcampven11-ի երկրորդ և վերջին օրը անցավ շատ ավելի ակտիվ , իմ համար այն շատ մեծ նշանակություն ուներ , առաջն օրվա հանկարծակի նորություններից հետո: Երկրորդ օրը երկու պրեզենտացիա ներկայացրեցի , լսեցի նաև մի քանի հետաքրքիր պրեզենտացիաներ , որոնցից կառանձնացնեմ Մոծակը , Վիրուսը , Արմքոմեդին: Ինձ համար շատ ավելի մեծ նշանակություն ունեին իմ պրեզենտացիաները: