Barcamp loading
Barcamp loading

Ամերիկյան Համալսարանի մասնաշենքը

Ես շատ ուրախացա, երբ իմացա այս գաղափարի մասին (Շնորհակալություն Վակոին): Միանշանակ ողջունելի էր այս գաղափարը, սակայն իմ համար գաղտնիք էր մնում այն, թե ինչպես են պատրաստվում իրագործել այդ ամենը: