Barcamp loading
Barcamp loading

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

Arm

208E

How we build a website builder in 3 months!

Տիգրան Նալբանդյան

Development Business

Eng

208E

Customer Support Rainbow: 7 colors of Technical Assistance

Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Հակոբյան

Customer Service

Arm

208E

AI at PornHub

Վարդան Ստեփանյան

Machine Learning

Arm

208E

Hiring Facepalms

Նարեկ Ասլիկյան, Աչ Պետրոսյան

HR

Rus

208E

Net Ci CD in Azure easy and simple

Իվան Բազայչենկո

Development

Arm

208E

Psychology in Game Design

Նարեկ Աղեկյան

Game Development Design

Arm

208E

Release Management in TeamViewer IOT

Նարե Գասպարյան

Development

Arm

208E

Everybody Lies OS, Compiler, CPU

Նորայր Չիլինգարյան

Development

Arm

208E

App User Acquisition & Monetization

Հարություն Ամիրխանյան

Marketing

Eng

208E

Gen Z Understand and Recruit

Վահան Մելքոնյան

HR

Arm

208E

git under the hood

Հակոբ Պողոսյան

Development

Arm

Arm

114W

E-mobility and EV Future in Armenia

Կարեն Դերձյան

Transport Tech

Arm

213W

UX History, Laws, Humans

Էդգար Կակոյան, Թալինե Ջիվանյան

UX

Rus

213W

How Metrica helps online publications

Կսենիա Անիկեևա

Web Analytics

Arm

213W

Designing Logic in Complex Systems

Սուրեն Կարապետյան

Product

Arm

213W

Starting as a Product Manager

Ապավեն Ստեփանյան

Product

Arm

213W

Tax-Filtered Path of IT Startups

Սերգեյ Մուրադյան

Business

Arm

213W

Building better REST API with Java and Spring

Էդգար Առաքելյան

Development

Rus

214W

Mobile Communications

Ռուբեն Մուրադյան

Security

Arm

214W

The Art of Testing

Լիլիթ Օհանյան

QA

Arm

214W

QA Interview Tips and Tricks

Արսեն Գևորգյան, Արսեն Գևորգյան

QA

Arm

214W

Satisfy your client with reports

Արամայիս Հովհաննիսյան

QA

Arm

214W

Testing and validating JSON responses Let's do it easily

Սուրեն Ղարագյոզյան, Լիաննա Արաբյան

QA

Arm

214W

Test Tool Evaluation

Մուշեղ Պետրոսյան

QA

Arm

Arm

214W

What it means to have a high quality website

Տիգրան Բայբուրցյան

Development

Arm

214W

Modern QA

Հովհաննես Կասարջյան

QA

Rus

308E

Marketing in IT sphere

Սերգեյ Կոնրադ, Վիտալի Տարասով

Marketing

Arm

308E

How you keep and fire talent HR (Panel)

Իշխան Մարգարյան, Աննա Պողոսյան, Սեդա Պապանյան, Աննա Հարությունյան, Նազելի Պետրոսյան, Ռոմելա Գուլյանց, Լիաննա Հայրապետյան, Իվետ Թորոսյան, Աննա Ստեփանյան

HR

Rus

308E

Manager or friend: About boundaries in management

Անաստասիա Կալաշնիկովա

Business

Arm

308E

What's after you publish your app

Գագիկ Բաղդասարյան

Development

Arm

308E

Take your freelance to an enterprise level

Տիգրան Սարգսյան

Business

Arm

308E

Separate the Wheat From the Chaff

Աննա Գյուլխասյան

Marketing Business

10:00

Arm

208E

30

How we build a website builder in 3 months!

Տիգրան Նալբանդյան

Development Business

Arm

114W

60

E-mobility and EV Future in Armenia

Կարեն Դերձյան

Transport Tech

Arm

213W

90

UX History, Laws, Humans

Էդգար Կակոյան, Թալինե Ջիվանյան

UX

Rus

214W

120

Mobile Communications

Ռուբեն Մուրադյան

Security

Rus

308E

30

Marketing in IT sphere

Սերգեյ Կոնրադ, Վիտալի Տարասով

Marketing

Arm

10:30

Eng

208E

30

Customer Support Rainbow: 7 colors of Technical Assistance

Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Հակոբյան

Customer Service

Arm

114W

60

E-mobility and EV Future in Armenia

Կարեն Դերձյան

Transport Tech

Arm

213W

90

UX History, Laws, Humans

Էդգար Կակոյան, Թալինե Ջիվանյան

UX

Rus

214W

120

Mobile Communications

Ռուբեն Մուրադյան

Security

Arm

11:00

Arm

208E

30

AI at PornHub

Վարդան Ստեփանյան

Machine Learning

Arm

213W

90

UX History, Laws, Humans

Էդգար Կակոյան, Թալինե Ջիվանյան

UX

Rus

214W

120

Mobile Communications

Ռուբեն Մուրադյան

Security

11:30

Arm

208E

30

Hiring Facepalms

Նարեկ Ասլիկյան, Աչ Պետրոսյան

HR

Rus

213W

30

How Metrica helps online publications

Կսենիա Անիկեևա

Web Analytics

Rus

214W

120

Mobile Communications

Ռուբեն Մուրադյան

Security

12:00

Rus

208E

60

Net Ci CD in Azure easy and simple

Իվան Բազայչենկո

Development

Arm

308E

60

How you keep and fire talent HR (Panel)

Իշխան Մարգարյան, Աննա Պողոսյան, Սեդա Պապանյան, Աննա Հարությունյան, Նազելի Պետրոսյան, Ռոմելա Գուլյանց, Լիաննա Հայրապետյան, Իվետ Թորոսյան, Աննա Ստեփանյան

HR

12:30

Rus

208E

60

Net Ci CD in Azure easy and simple

Իվան Բազայչենկո

Development

Arm

308E

60

How you keep and fire talent HR (Panel)

Իշխան Մարգարյան, Աննա Պողոսյան, Սեդա Պապանյան, Աննա Հարությունյան, Նազելի Պետրոսյան, Ռոմելա Գուլյանց, Լիաննա Հայրապետյան, Իվետ Թորոսյան, Աննա Ստեփանյան

HR

13:00

Arm

208E

30

Psychology in Game Design

Նարեկ Աղեկյան

Game Development Design

Arm

214W

30

The Art of Testing

Լիլիթ Օհանյան

QA

Rus

308E

60

Manager or friend: About boundaries in management

Անաստասիա Կալաշնիկովա

Business

13:30

Arm

208E

30

Release Management in TeamViewer IOT

Նարե Գասպարյան

Development

Arm

213W

30

Designing Logic in Complex Systems

Սուրեն Կարապետյան

Product

Arm

214W

60

QA Interview Tips and Tricks

Արսեն Գևորգյան, Արսեն Գևորգյան

QA

Rus

308E

60

Manager or friend: About boundaries in management

Անաստասիա Կալաշնիկովա

Business

14:00

Arm

208E

30

Everybody Lies OS, Compiler, CPU

Նորայր Չիլինգարյան

Development

Arm

214W

60

QA Interview Tips and Tricks

Արսեն Գևորգյան, Արսեն Գևորգյան

QA

14:30

Arm

208E

30

App User Acquisition & Monetization

Հարություն Ամիրխանյան

Marketing

Arm

214W

30

Satisfy your client with reports

Արամայիս Հովհաննիսյան

QA

15:00

Arm

214W

30

Testing and validating JSON responses Let's do it easily

Սուրեն Ղարագյոզյան, Լիաննա Արաբյան

QA

15:30

Eng

208E

30

Gen Z Understand and Recruit

Վահան Մելքոնյան

HR

Arm

214W

60

Test Tool Evaluation

Մուշեղ Պետրոսյան

QA

Arm

308E

30

What's after you publish your app

Գագիկ Բաղդասարյան

Development

16:00

Arm

214W

60

Test Tool Evaluation

Մուշեղ Պետրոսյան

QA

Arm

308E

30

Take your freelance to an enterprise level

Տիգրան Սարգսյան

Business

Arm

213W

30

Starting as a Product Manager

Ապավեն Ստեփանյան

Product

16:30

Arm

Arm

213W

30

Tax-Filtered Path of IT Startups

Սերգեյ Մուրադյան

Business

Arm

214W

30

Become a better tester starting from Monday

Veronika Baklacheva

QA

17:00

Arm

208E

60

git under the hood

Հակոբ Պողոսյան

Development

Arm

214W

30

What it means to have a high quality website

Տիգրան Բայբուրցյան

Development

Arm

308E

30

Separate the Wheat From the Chaff

Աննա Գյուլխասյան

Marketing Business

17:30

Arm

208E

60

git under the hood

Հակոբ Պողոսյան

Development

Arm

213W

30

Building better REST API with Java and Spring

Էդգար Առաքելյան

Development

Arm

214W

30

Modern QA

Հովհաննես Կասարջյան

QA