2011

You are here: Home » 2011

Մենք պատրաստում ենք ԲարՔեմփ Երևան ’11

barcamp

Վերջապես մենք կենտրոնացանք, հավաքվեցինք, գտանք հովանավորներ և այժմ հպարտությամբ կարող ենք հայտարարել, որ Բարքեմփ Երևան 2011-ը կկայանա:

Խնդրում ենք նաև տարածել այս տեղեկությունը ձեր ծանոթների, ընկերների շրջանակում, եթե կարծում եք, որ նրանց ևս կհետաքրքրի ԲարՔեմփը:

Կհանդիպենք